Zobowiązanie do leczenia odwykowego - nadzór kuratora nad osobami uzależnionymi od alkoholu

Kategoria: Książki
Cena: 56,00 (w tym VAT: 2,67 )

W magazynie

Dostępne w 24h

+

Autorzy:

Jadwiga Fudała - socjolog, specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 41), organizator systemu lecznictwa odwykowego w zakładach karnych, wieloletni kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia w województwie mazowieckim oraz wykładowca Szkoły Wyższy Psychologii Społecznej oraz Szkoły Wyższej Finansów i Zarządzania, autorka licznych artykułów i publikacji w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Od lat prowadzi szkolenia różnych grup zawodowych: terapeutów uzależnień, lekarzy, sędziów rodzinnych, kuratorów, pracowników pomocy społecznej, członków GKRPA, księży, przedstawicieli samorządów, których celem jest poszerzenie umiejętności i zwiększenie skuteczności uczestników w rozwiązywaniu problemów alkoholowych występujących w obszarach ich funkcjonowania. W latach 2005 -2020 kierownik Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kama Dąbrowska - radczyni prawna. Legislatorka. Wieloletnia kierowniczka Działu prawnego Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Autorka licznych publikacji dotyczących regulacji prawnych z obszaru prawa medycznego oraz problematyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Alina Prusinowska-Marek - mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji UW, zawodowy kurator rodzinny, członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy przy PARPA, certyfikowany specjalista i superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, autorka licznych publikacji nt. przeciwdziałania przemocy i pracy z rodziną z kryzysie.


Zapraszamy do zakupów zarówno sądy jak i gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, które w ramach gminnych programów mogą tego rodzaju materiały edukacyjne przekazać swoim sądom realizując tym samym jedno z działań edukacyjnych.

Jednym z zadań kuratorów sądowych jest sprawowanie nadzoru nad osobami uzależnionymi od alkoholu wobec których sąd wydał orzeczenie o zobowiązaniu do podjęcia leczenia odwykowego. Zgodnie z art. 31 ust 4 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wykonywanie tego zadania kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej powierza kuratorowi sądowemu mającemu odpowiednie przygotowanie w zakresie postępowania z osobami uzależnionymi od alkoholu. Aby dobrze wypełniać to zadanie konieczne jest posiadanie wiedzy zarówno dotyczącej samego uzależnienia i aktualnych metod leczenia a także prawnych i praktycznych aspektów związanych ze sprawowaniem nadzorów kuratorskich.

Niniejsza publikacja powstała jako efekt pilotażowego szkolenia realizowanego przez Studio Profilaktyki Społecznej na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zaadresowanego do kuratorów sądowych, sprawujących tego rodzaju nadzory. W książce połączono aspekty psychologiczne z prawnymi i odniesiono je do praktyki pracy kuratorów, co czyni tę publikację wartościowym przewodnikiem do realizacji nadzorów kuratorskich.

Spis treści:

Część 1. Zaburzenia związane z używaniem alkoholu  
    1. Wzory używania alkoholu
    2. Sygnały ostrzegawcze rosnącego ryzyka spożywania alkoholu
    3. Uzależnienie od alkoholu:
         3.1 Objawy
         3.2 Opis zaburzenia: niejednorodne, o różnej etiologii, przebiegu i rokowaniach
         3.3 Przyczyny niechęci osób uzależnionych do podjęcia leczenia
    4. Profesjonalne sposoby pomagania osobom uzależnionym od alkoholu
         4.1 Organizacja leczenie (podstawy prawne, rodzaje placówek i ich specyfika)
         4.2 Cele i metody leczenia (psychoterapia, farmakoterapia)
         4.3 Efektywność leczenia osób uzależnionych od alkoholu
         4.4. Osoby sądownie zobowiązane do leczenia jako pacjenci placówek leczenia uzależnień
    5. Punkty konsultacyjno-informacyjne dla osób z problemem alkoholowym 
    6. Nieprofesjonalne pomaganie osobom uzależnionym od alkoholu
         6.1 Wspólnota AA
         6.2 Stowarzyszenia abstynenckie
         6.3 Wspólnoty religijne
         6.4 Organizacja pozarządowe 
    7. Bibliografia 
 
Część 2. Problemy alkoholowe w rodzinie 
    1. Konsekwencje nadużywania alkoholu dla rodziny osoby pijącej
         1.1 Dla rodziny jako całości
         1.2 Dla dorosłych
         1.3 Dla dzieci
    2. Możliwości profesjonalnego i nieprofesjonalnego pomagania rodzinie z problemem alkoholowym
    3. Sposoby wspierania członków rodziny z problemem uzależnienia w trakcie i po leczeniu uzależnienia
    4. Bibliografia 
 
Część 3. Zastosowanie Dialogu Motywującego w pracy z osobą zobowiązaną do leczenia odwykowego 
    1. Przebieg procesu zmiany zachowań
    2. Przesłanki skutecznego motywowania do zmiany zachowań 
         2.1 Poszanowanie autonomii
         2.2 Bezpieczna relacja pomagania
         2.3 Bilans argumentów za i przeciwko zmianie
         2.4 Wiara w możliwość przeprowadzenia zmiany z sukcesem
         2.5 Poznanie sposobów dokonania zmiany i dobre planowanie
    3. Dialog motywujący, jako metoda pomocna do wydobywania i wzmacniania motywacji do zmiany zachowań osób niezainteresowanych zmianą.
         3.1 Definicje Dialogu Motywującego 
         3.2 Duch DM
         3.3 Techniki DM
         3.4 Dylematy etyczne w DM
    4. Przykłady stosowania DM w rozmowie kuratora z:  
            osobą zobowiązaną do leczenia, oczekującą na przyjęcie do oddziału leczenia uzależnień, 
            partnerem/partnerką osoby uzależnionej
    5. Poznanie i praktykowanie metody DM
    6. Bibliografia 
 
Część 4. Prawne aspekty realizacji procedury zobowiązania do leczenia odwykowego 
    1. Zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu a prawa pacjenta
    2. Przesłanki zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu
    3. Procedura prowadzona przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych 
    4. Osoby zobowiązywane i ich uprawnienia w postępowaniu
    5. Postępowanie dowodowe i rodzaje środków dowodowych 
    6. Motywowanie do poddania się leczeniu
    7. Przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie materiałów gromadzonych przez gminne komisje rozwiązywania problemów
        alkoholowych 
    8. Sądowy etap procedury
    9. Bibliografia 
 
Część 5.  Metodyka pracy rodzinnego kuratora sądowego w sprawach dotyczących sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego      
    1. Wprowadzenie       
    2. Czynności kuratora rodzinnego w postępowaniu dotyczącym sądowego zobowiązania do podjęcia    leczenia odwykowego         
      2.1 Wywiad kuratora rodzinnego w postępowaniu rozpoznawczym i wykonawczym   
         2.1.1. Organizacja wykonania czynności „wywiad środowiskowy”         
         2.1.2.Dokumentowanie czynności „wywiad środowiskowy”     
      2.2 Nadzór kuratora rodzinnego nad przebiegiem leczenia odwykowego
         2.2.1  Nadzór nad osobą zobowiązaną do poddania się leczeniu odwykowemu – realizacja działań określonych w art. 31 ust.5 i 6 ustawy
         2.2.2 Dokumentowanie czynności podejmowanych w nadzorze nad osobą zobowiązaną, w tym sporządzanie wniosków o których mowa w art. 31 ust.7 ustawy.
     2.2.3 Współpraca kuratora z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi w zakresie udzielania osobie zobowiązanej  i jej rodzinie odpowiedniej pomocy.
     2.2.4 Działania kuratora rodzinnego w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osoby zobowiązanej lub członków jej rodziny
   3. Podsumowanie      
   4. Bibliografia
Wydawnictwo Zobowiązanie do leczenia odwykowego - nadzór kuratora nad osobami uzależnionymi od alkoholu
Seria Kuratela sądowa
Wydanie 1
Rok publikacji 2021
Okładka miękka
Format 165 x 235 mm
Liczba stron 120
ISBN 978-83-961392-0-7
Wersja publikacji Książka drukowana

PODOBNE PRODUKTY

KOSZYK

Twój koszyk jest pusty

KATEGORIE

KsiążkiWstecz