Psychologiczne i relacyjne wyznaczniki przemocy domowej - charakterystyka sprawców

Kategoria: Książki
Cena: 38,00 (w tym VAT: 1,81 )

W magazynie

Dostępne w 24h

+

Autor:

Danuta Rode - doktor habilitowana, profesor nadzwyczajny SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego, Wydział Zamiejscowy w Katowicach. Psycholog.

W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach z pogranicza psychologii klinicznej i sądowej.

Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą:
problematyki przemocy w rodzinie, szczególnie funkcjonowanie sprawców, relacji między ofiarą a sprawcą, psychologii rodziny, zaburzeń zachowania oraz metodologicznych i warsztatowych aspektów psychologicznego opiniodawstwa sądowego.

Badania nad przemocą przedstawiano dotychczas w większości opracowań z punktu widzenia ofiar, w bardzo wąskim zakresie podejmowano próby opisania przemocy z perspektywy sprawców, najczęściej opisując jedynie niektóre obszary funkcjonowania mężczyzn dokonujących aktów przemocy w rodzinie. Przemoc doświadczana ze strony kobiet jest mało znana i rozpoznawalna. Przyjmuje czasem bardzo wyrafinowaną i zawoalowaną formę przemocy zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Także mechanizmy, jakie zachodzą w bliskich związkach w relacji przemocy między sprawcą a ofiarą, wymagają dalszej eksploracji i opracowania. W przedstawionej publikacji podjęto próbę dokonania psychologicznej charakterystyki mężczyzn i kobiet dokonujących aktów przemocy w bliskich relacjach, wyróżnienia typów sprawców przemocy mężczyzn i kobiet na podstawie profilu wybranych cech osobowości i temperamentu, ukazano także motywy ich postępowania. Opisano również psychologiczne mechanizmy zachodzące w relacji sprawca – ofiara w związkach z problemem przemocy, mające często formy i cechy procesu uzależnienia.

Podstawowym pytaniem, które stawia się wobec motywacji sprawstwa przemocy, brzmi: co uruchamia podmiot działania i dlaczego spośród wielu możliwych sposobów zachowania wybrał on/ona właśnie takie, a nie inne? W książce starano się zobrazować model procesów i mechanizmów motywacyjnych, który może zostać wykorzystany w diagnozie sprawstwa przemocy w rodzinie. Całość pracy zamyka rozdział dotyczący nowych kierunków badań nad zjawiskiem przemocy domowej, jego uwarunkowaniami i działaniami pomocowymi dla uczestników krzywdzących relacji.

(...)To obowiązkowa pozycja dla psychologów, pracowników socjalnych, członków gminnych komisji, kuratorów, asystentów rodzinnych a także sędziów, prokuratorów i policjantów.(..)
Z recenzji Katarzyny Łukowskiej, psychologa klinicznego, członka Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy MRPiPS, Zastępcy Dyrektora PARPA

(...)Przeprowadzona analiza literatury i uzyskane przez Autorkę wyniki badań własnych poszerzają znacznie wiedzę o psychologicznych uwarunkowaniach kryminalnej przemocy domowej. Będą one przydatne zarówno w opiniowaniu sądowo- psychologicznym, jak i w profilaktyce, prewencji czy społecznej polityki kryminalnej (...)
Z recenzji prof. dr. hab. Józefa K. Gierowskiego

(...) Monografia jest skierowana przede wszystkim do specjalistów z zakresu przeciwdziałania różnym przejawom patologii społecznych – m.in. psychologów, pedagogów, terapeutów, profilaktyków, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, policjantów, wychowawców penitencjarnych (...)
Z recenzji dr hab. Iwony Niewiadomskiej, prof. KUL

Wydawnictwo Psychologiczne i relacyjne wyznaczniki przemocy domowej - charakterystyka sprawców
Seria Psychologia
Wydanie 1
Rok publikacji 2018
Okładka miękka
Format 165 x 235 mm
Liczba stron 200
ISBN 978-83-944691-6-0
Wersja publikacji Książka drukowana

PODOBNE PRODUKTY

KOSZYK

Twój koszyk jest pusty

KATEGORIE

KsiążkiWstecz