Dziecko pod opieką grupy roboczej. Diagnoza i opracowanie planu pomocy - poradnik praktyczny

Kategoria: Książki
Cena: 32,00 (w tym VAT: 1,52 )

Produkt niedostępny

Autorzy:

Teresa Jadczak-Szumiło - doktor nauk społecznych w zakresie psychologii klinicznej, psycholog, pedagog. Ukończyła Uniwersytet Warszawski i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych „Diagnoza i terapia neuropsychologiczna” na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia; uzyskała licencję nr 195. Certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy. Specjalizuje się w pracy z dziećmi dotkniętymi traumą po katastrofach. Jest autorką poradnika w zakresie pracy z traumą dziecięcą wydanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w roku 2001. Prowadzi terapię traumy z wykorzystaniem terapii EMDR. Specjalizuje się w zakresie neurorozwoju i neurostymulacji dzieci – opracowała w tym obszarze kwestionariusze do badania dzieci i niemowląt BND. Jest diagnostą w zakresie stosowania skali NBAS – skala do oceny noworodków T. Brazeltona. Za swoją pracę była wielokrotnie nagradzana: nagroda Ministra Pracy i Polityki Socjalnej za osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej (1996 r.), nagroda Ministra Zdrowia „Zasłużony dla Służby Zdrowia” za badania nad diagnostyką FAS w Polsce (2008 r.). Badania prowadzone wspólnie z prof. Andrzejem Urbanikiem, lekarzem radiologiem CM UJ w Krakowie. Jest autorką wielu publikacji z zakresu wpływu przywiązania, traumy dziecięcej i FASD na rozwój małych dzieci i ich układu nerwowego.

Grzegorz Wrona - doktor nauk prawnych, adwokat, certyfikowany specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA) oraz certyfikowany superwizor w tym obszarze (certyfikat IPZ), autor komentarza do procedury Niebieskie Karty oraz licznych publikacji z zakresu prawa przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. książki „Konflikt a przemoc. Zastosowanie art. 207 KK w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”.

Od 15 lat konsultant prawny dla osób doznających przemocy w rodzinie m.in. w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych, przez cztery kolejne kadencje członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Dyrektorze PARPA, wykładowca Wyższej Szkoły Nauk Społecznych Pedagogium w Warszawie, członek Zespołu ds. alimentów powołanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.

Przemoc wobec dzieci często kojarzy nam się z pobiciem, śmiercią czy wykorzystywaniem seksualnym. Niniejsza publikacja zwraca jednak uwagę na inny rodzaj przemocy: zaniedbanie i porzucenie. Czasami jest to forma krzywdzenia wynikająca z destrukcyjnego działania dorosłych, które w pełni sobie uświadamiają, czasami działania te bywają niezamierzone. Tym bardziej warto wiedzieć, co jest konieczne dla dobrego rozwoju dziecka we wczesnym dzieciństwie. Jakość rozwoju małych dzieci jest działaniem profilaktycznym w zakresie ich zdrowia psychicznego przez całe ich życie. Analiza wybranych przypadków pomaga zrozumieć, jak ważne jest to, aby w działaniach na rzecz dzieci dobrze rozumieć znaczenie wydarzeń, jakich doświadczają w ciągu swojego życia. Wreszcie prezentujemy wpływ krzywdzenia na rozwój układu nerwowego dzieci. Dziecięca trauma rozwojowa jest udziałem wielu dzieci, chociaż tak trudno nam się z tym pogodzić.

Teresa Jadczak-Szumiło

Publikacja w przystępny sposób przedstawia obowiązki, jakie ciążą na przedstawicielach grup roboczych/zespołów interdyscyplinarnych w przypadku stwierdzenia krzywdzenia dzieci. Opisano w niej nie tylko obowiązki wynikające z podejrzenia popełnienia przestępstwa, ale także podstawy i sposób kontaktu z sądem rodzinnym. Dodatkowym, nie mniej ważnym elementem opracowania jest przedstawienie sposobu pracy w ramach procedury Niebieskie Karty w sytuacjach, gdy uczestniczy w niej dziecko ze wskazaniem na sposób jego reprezentacji.

Grzegorz Wrona

Wydawnictwo Dziecko pod opieką grupy roboczej. Diagnoza i opracowanie planu pomocy - poradnik praktyczny
Seria Prawo i psychologia
Wydanie 1
Rok publikacji 2018
Okładka miękka
Format 165 x 235 mm
Liczba stron 120
ISBN 978-83-944691-8-4
Wersja publikacji Książka drukowana

PODOBNE PRODUKTY

KOSZYK

Twój koszyk jest pusty

KATEGORIE

KsiążkiWstecz